# قلب

قول

امدم ... رفتی ... وقت خواستی ... امدی قهر کردم ... فرصت دادم ... خواستم اما ... وقتش نبود ... به خاطر خودت ... دیگر نیامدی .... البته ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید