روبات

فقط یکـــیو میخوامــــ  باهاشــــ برم کافهـــ ...

روبات هم بود. بود 

بی احساسیشـــ شرفـــ دارهـــ به احساســ بعضیا...

 

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
زینب

آره واقعـــــا.....[گل]