ا: انقدر سخته؟

 

حداقل یدونه ازینا میخریدی برام

 

بعد خودت هرجا دلت میخواست میرفتی 

 

از تو سنگدل تر ؟ 

 

من پر توقع نبودم ... 

/ 3 نظر / 15 بازدید
علی تهتاغاری

سپینود بیا پیش خودم [بغل]

علی تهتاغاری

چیه؟مثلا خیر سرم خواستم احساس تنهایی نکنی بگم بغل منم هست :|