از طرف سپینود

غرورم از حد گذشته است!!


به خودم مربوط است...

 

تمام زندگیم خود خواهانه است!!

 

زندگی خودم است..

 

از نا صالحان خوشم نمی اید:

 

سلیقه خودم هست.

 

عده ای را به فراموشی سپردم !!

 

حافظه خودم هست.

 

دلم می خواهد اینگونه باشم مجبور به تحملم نیستید.......

 

من همینم راضیم از خودم...

 

(گیرم که باخته ام)...

 

اما کسی جرات ندارد به من دست بزند یا از صفحه بازی بیرونم بیندازد.

 

شوخی نیست من شاه شطرنجم!!!

 

تخریب میکنم انچه را که نمیتوانم باب میلم بسازم...

 

ارزو طلب نمیکنم ارزو میسازم...

 

لزومی ندارد من همانی باشم که تو فکر میکنی.

 

من همانی ام ک حتی فکرش هم نمیتوانی بکنی...

 

لبخند میزنم و او فکر میکند بازی رابرده.

 

هرگزنمی فهمد باهر کسی رقابت نمیکنم...

 

زانو نمیزنم حتی اگر سقف اسمان کوتاه تر از قد من باشد!

 

زانو نمیزنم حتی اگر تمام مردان دنیا روی زانو هایشان راه بروند !

 

من زانو نمیزنم...

 

من مسئول حرفها ورفتار هایم هستم!

 

اما مسئول برداشت شما از انها نیستم


منبع : FB.COM/Arsalanghasemionlyorginalpage

/ 1 نظر / 21 بازدید
تری

آرزو دارم با بارش هر دونه از برف یه غم از رو دلت کم بشه نازنینم ...