سپینود

کی می خواد بدونه سپینود یعنی چی؟

سپینود در کل معنی خاصی ندارد اما تاریخچه ای دارد که...

در زمان های بسیار قدیم که هند قسمتی از ایران به حساب می رفت پادشاهی بر ان حکومت می کرد که شنگل نام داشت و شنگل سه دختر داشت که کوچکترین انها سپینود بود.

از جهتی ایران نیز پادشاهی به نام بهرام گور داشت.بهرام گور طی خدمت هایی که به شنگل کرد مورد توجه او نیز قرار گرفت و شنگل به پاس قدر دانی از بهرام می خواهد تا یکی از دخترانش را به همسری بر گزیند و بهرام سپینود را به همسری انتخاب میکند.

توجه:سپینود اسمی کاملا ایرانی است و حکیم ابوالقاسم فردوسی در کتاب معروفش, شاهنامه در داستان بهرام گور بار ها از این اسم استفاده کرده.

منو عشقم

منبع:شاهنامه ی فردوسی

/ 1 نظر / 18 بازدید
وحيد

سپينود در لغت يعني درخشان. مثل مهسا!!