............

به سلامتی ...

به سلامتی چی ؟ هان ؟ به سلامتی چی ؟

به سلامتی روزهای خوش , عشق جدید ...

بس کن . روزهای خوش تموم شد . عشق دیگه مرد ...

دیگه به سلامتی چی ؟

تا میشکنی میان میگن به سلامتی به سلامتی .....

من دیگه سلامتی نمیخوام ...

میخوام از این به بعد یه دائم الخمر باشم ...

ولی اون خوب باشه ..

کافیه برام 

سرنوشت جور نبود واسه ما ...

نشد نشد ...

افسوس

دل شکسته

/ 1 نظر / 11 بازدید