میدونما ...

باور کن میدونم زشته ...

.

.

.

.

.

نه نبینش ...

.

.

.

.

.

نرو پایین ...

.

.

.

.

.

اخه زشته ...

.

.

.

.

.

باشه خودت خواستیاااااا ....

.

.

.

.

.

هرجور راحتی ...

.

.

.

.

.

نه نروووووووووو .

.

.

.

.

.

کتک میخوای ؟

.

.

.

.

.

مسئولیتش با خودت ...

.

.

.

.

.

عاغا نرو پایین ...

.

.

.

.

.

خانومم زشته ....

.

.

.

.

.

بابا حیا کنید ...

.

.

.

.

.

اصلا به من چه ؟

برو ببین  ولی نگی سپینود بی تربیت بوداااااااا

.

.

.

.

.

.

برو ببین چقد خونسرده ....

.

.

.

.

.

.

باید ارشادش کنن ...

.

.

.

.

.

.

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
همایون

تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]