قول

امدم ...

رفتی ...

وقت خواستی ...

امدی قهر کردم ...

فرصت دادم ...

خواستم اما ...

وقتش نبود ... به خاطر خودت ...

دیگر نیامدی ....

البته مانع برای امدنت زیاد بود ....

برای ماندنت بیشتر ...

قول بده ...

که اینبار دیگر نگذاری چیزی جدایمان کند ...

من هم قول میدهم ...

که دیگر دلیلی برای خود نسازم ...

که دیگر نگذارم بروی ...

که اسیرت کنم ...

تو فقط قول بده که هستی ...

در کنار من ... با عشق ...

در کلبه ی نقلی پر مهرمان ...

همینجا ...!!!

/ 1 نظر / 13 بازدید
یاسی

پرسپولیسیه.اره با تبادل لینک موافقم.میلینکمت[قلب]