ما که هیچ .....

ما که هیچی...


اما امیدوارم عکس های شما تو بهار دو نفرِ بشه...

/ 5 نظر / 16 بازدید
عرفان جعفری

دل را از پیله ی قهرش بیرون خواهم کشید واژه ها را از خواب فراموشی بیدار خواهم کرد دسته گلی از یاس و باران برایت خواهم چید نقش لبخند را بر چهره ی زیبایت خواهم پاشید تا برایت پیام شادباشی بنویسم

همایون

سلام همیشه شاد و سر بلند باشید تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

علی

“منی” که کنارش “تو” نباشی ، “تومنی” نمی ارزد …