برقص خاتون ...

شادم کن ...

تولدم زمانی بود که برای نخستین بار

گفت دوستت دارم ...

اما مردم دیگر

گفت دیگر نه ...

برقص خاتون ...

به سلامتی زندگی شاد با من پیک بزن ...

تو تنهایی دگر چرا ؟

خاتونِ که بودی ؟

برقص ...

من هم رقصیدم

به سازش ...

سازش کوک نبود ...

دل شکسته

/ 1 نظر / 10 بازدید