تنهایی

ساعتها زیر دوش به کاشی های حمام خیره می شوی !

غذایت را سرد می خوری !

ناهارها را نصفه شب ، صبحانه را شام !

لباسهایت دیگر به تو نمی آیند، همه را قیچی می زنی !

ساعتها به یک آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت آهنگ را حفظ نمی شوی !

شبها علامت سوالهای فکرت را می شمری تا خوابت ببرد !

تنهایی از تو آدمی میسازد که دیگر شبیه آدم نیست

، روزهای من اینگونه و شبهایم اصلاً نمیگذرد...

/ 4 نظر / 33 بازدید
حسین

آبجی خوبی!؟ چرا شبو روزن اینجوری شده؟

همایون

سلام دوستم چه میشود گفت؟... تقریبا همه همدردیم تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

ونوس

[گل][گل][گل] زيبا و دلنشين[گل][گل][گل]