روحانی متچکریم ...

باعث و بانی ترس شما به دام افتاد ...

دیروز پس از درگیری های فراوان میان نیروهای انتظامی یگان ویژه ی تهران بزرگ و سر دسته ی ارازل و اوباش که باعث ایجاد رعب و وحشت میان دخمل ها شده بود بالاخره این جانی فراری دستگیر شد و به اعدام محکوم گردید

گاوچران

اوه

روحانی متچکـــــــــــــــــــــــــــریم از خود راضی

/ 1 نظر / 32 بازدید