خیلی نفهمی ......

حرف های دلم را هرگز کسی نمیفهمد ،

 

فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید!

 

روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج میبرند . . .

/ 2 نظر / 16 بازدید
همایون

خدا کند که سالهای سال سلامت و شاد زنده باشید تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

SiNA Hp

تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام “آرامش” … باش ! حتی همین قدر دور [گل]