......

 

به یک "نترس”

به یک "نوازش”

به یک "آغوش”

به یک "دوستت دارم”

خلاصه بگویم به "تو

نیازمندم !


/ 3 نظر / 14 بازدید
همایون

واقعا زیبا بود تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

علی

زندگی کردن که به همین راحتی ها نیست جان من! باید باشد بهانه هایی که نبودشان نابودت کنند... مثل :خنده های کسی,نگاه خاصی,صدایی.چشمهایی, تکه کلامهایی.... اصلا ادم باید برای خودش نیمکت دو نفره ای داشته باشد ...تاعصر به عصربه ان سربزند.... شب که شدبایدشب بخیرهایی را بشنود.... باید باشند کوچه ها وخیابان و پیاده رو های که از قدمهایت خسته شده اند..... فنجان های قهوه ای که فالشان عشق باشد.... میزی در کافی شاپ باید شاهد خاطرات ادم باشد... باید باشند ریتم ها وموسیقی هایی که دگرگونت کنند... حتی بوی عطری خاص درزندگیت حس شود... دست خطی که دلت را بلرزاند.... عکس که اشکت را دراورد...... باید باشد.... باید باشد.....