بیا برگرد ...

بیا برگرد 

بیا برگرد نزار دیر بشه خسته شم 

نزار قلبم بره جایی وابسته شم 

دله من تنگ شده باز بیا پیشه من 

بیا بازم تو گوشم یه حرفی بزن 

بگو دوستم داری من که دوست دارم 

بیا برگرد نزار بی تو جایی برم 

بیا برگرد دله من برات پر زده 

بیا تنها نرو وای چه بده 

بگو دوستم داری زل بزن تو چشم 

بزار حرفه دلم رو دوباره بگم 

تو رو میخوام بیا تو هنوز عشقمی 

بگو تنگه دلت واسه من یکمی 

بیا برگرد هنوزم دلم خونته 

بیا برگرد یبار گوش به حرفم بده 

تو رو میخوام بیا تو هنوز عشقمی 

بگو تنگه دلت واسه من یکمی 

بیا بازم بیا دل ببازم بیا 

بیا دنیام و با تو بسازم بیا 

بیا دنیام شده باز تماشای تو 

دله من تنگ شده واسه چشمای تو 

دلم هر جا بری میره دنباله تو 

بیا احساسه من قلبه من ماله تو 

بیا تنهام نزار دیگه برگرد بیا 

تو که میدونی پیشه همه قلبه ما 

بگو دوستم داری زل بزن تو چشم 

بزار حرفه دلم رو دوباره بگم 

تو رو میخوام بیا تو هنوز عشقمی 

بگو تنگه دلت واسه من یکمی 

بیا برگرد هنوزم دلم خونته 

بیا برگرد یبار گوش به حرفم بده 

تو رو میخوام بیا تو هنوز عشقمی 

بگو تنگه دلت واسه من یکمی 

پ.ن ) مرتضی با کسی که دیگه منو نمیخواد چه کنم ؟ برنمیگرده ... 


/ 0 نظر / 38 بازدید