هعی

بهانه نگیر....

زبان نفهم....

دلم را میگویم....

 

"آخر تو را از کجا برایش بیاورم..؟؟!!

/ 0 نظر / 12 بازدید