خرده ستمگران

عاشق این مونولوگ خرده ستمگران شدم دیشب 

به قول خودش انگار یه جایی توی یه کره ی دیگه یه زنی مثل من هست که مثل من غمگینه و تنها اما نمیدونم کجاست 

فکر کنم دیشب اون زنو تا حدودی توی فیلم دیدم 

********************************************

منتظر بودم صدام کنه و بهم دلداری بده 

 

اما نکرد 

 

منتظر بودم بیاد پیشم 

 

اما اینکارم نکرد 

#########

مخاطب خاص خودش فهمید منظورو ولی باز زد کوچه علی چپ 

/ 0 نظر / 21 بازدید