SEPINOOD

دست نوشته های یک بیمار مبتلا به مرگ مغزی

تومردی
ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٢  کلمات کلیدی:

تو مردی

در ذهن زنانه ی من، مرد یعنی تکیه گاهی امن.
یعنی بوسه ای از روی دوست داشتن، بدون اندکی شرم.
در ذهن زنانه ی من...
مرد یعنی کوه بودن... پر از سخاوت بودن.... پر از حیای مردانه....
در کنار این ابهت، لوس شدن های کودکانه....
در ذهن زنانه ی خوشبین من..... مرد یعنی دوست می دارمت...

تو هر لحظه با منی....
تو مردی....
من بی تو از تمام آفرینش بیگانه ام.

تو مرد منی ....

(تکه پاره ای از احساسم به مرد خودم . تقدیم به تمام دونفره هایمان  )