SEPINOOD

دست نوشته های یک بیمار مبتلا به مرگ مغزی

تنهایی
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱٠  کلمات کلیدی: عشق ، تنهایی

ساعتها زیر دوش به کاشی های حمام خیره می شوی !

غذایت را سرد می خوری !

ناهارها را نصفه شب ، صبحانه را شام !

لباسهایت دیگر به تو نمی آیند، همه را قیچی می زنی !

ساعتها به یک آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت آهنگ را حفظ نمی شوی !

شبها علامت سوالهای فکرت را می شمری تا خوابت ببرد !

تنهایی از تو آدمی میسازد که دیگر شبیه آدم نیست

، روزهای من اینگونه و شبهایم اصلاً نمیگذرد...