SEPINOOD

دست نوشته های یک بیمار مبتلا به مرگ مغزی

اصن ...
ساعت ٤:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۸  کلمات کلیدی: عشق

ﺍﺻـــﻦ ﺩﺧـﺘـﺮﯼ ﮐـﻪ ﺑـﭽـﻪ ﮔـﻮﻧـﻪ ﺣـﺮﻑ ﻧـﺰﻧـﻪ !


ﻧـﺎﺯ ﻧـﮑـﻨـﻪ !


ﻗـﻬـﺮ ﻧـﮑـﻨـﻪ !


ﻫﻬﻬﻬﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽ ﻧـﮕـﻪ ﻣـﻦ ﭘـﺎﺳـﺘـﯿـﻞ ﻣـﯽ ﺧـﻮﺍﻡ !


ﺑـﺴـﺘـﻨـﯽ ﻣـﯽ ﺧـﻮﺍﻡ !

ﺍﺳـﻤـﺎﺭﺗـﯿـﺲ

ﺷـﯿـﺮﯾـﻨـﯽ

ﺷـﮑـﻠـﺎﺕ ..

ﮔـﺮﯾـﻪ ﻧـﮑـﻨـﻪ !


ﺩﻡ ﺑـﻪ ﺩﯾـﻘـﻪ ﺍﺱ ﻧـﺪﻩ !


ﻟــﭙــﺖُ ﻧـﮕـﯿـﺮﻩ ﺑـﮑـﺸـﻪ ﺗـﺎ ﮐـﻨـﺪﻩ ﺷــﻪ !


ﻫــﺮ ﭼــﯽ ﺑـﻬـﺶ ﺑـﮕـﯽ ﻫـﯽ ﻧـﮕـﻪ ﻧﯿﯿﯿﯿﯿﺧــﻮﺍﺍﺍﻡ


ﻏــﺮ ﻧــﺰﻧــﻪ !


ﺍﺻﻨﻨﻨﻨﻨﻨﻨﻦ ﺩﺧــﺘــﺮ ﻧـﯿـﺲ ﮐـﻪ ﻣـﺎﻣـﺎﻥ ﺑــﺰﺭﮔـــﻪ !!!!

نیشخند