SEPINOOD

دست نوشته های یک بیمار مبتلا به مرگ مغزی

فقط کاش
ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢  کلمات کلیدی: قلب ، عشق ، ارزوها ، چشمانت

کـــاش بـــودی...
خـوب بـه چـشـمـهـایـت نـگـاه مـیـکـردم...

از نـزدیـک!

دسـتـانـت را مــیـگـرفـتـم!

آنـقـدر نـزدیـکـم بـودی کـه گـرمای نـفـس هـایـت را حـــس مـیـکـردم!

خــوب عـطـرت را بـــو مـیـکـشـیـدم!

مـوقـع بـوسـیـدنت از تـه دل مـیـبـوسـیـدمـت...

از تـه دل مـیـبـوسـیـدمـت...

از تـه دل لـمـسـت مـیـکـردم!

از تـه دل نـگـاهـت مـیـکـردم...

از تـه دل صـدایـت مـیـکـردم!

از تـمـام لـحـظات بـا هـم بـودن نـهـایـت اسـتـفـاده را مـیـکـردم!

کـــاش بـــودی...